Undersöknings datum Postadress Veterinär / Klinik Resultat
2000-04-27 Årsta Årstakliniken HD grad A   

tillbaka   startsida