Undersöknings datum Postadress Veterinär / Klinik Resultat
2003-01-29 Årsta Årstakliniken HD grad A   

tillbaka   startsida