Regnr Namn Kön Födelsedatum Faderns regnr Faderns namn
S46500/2005 Evallens Red & Tan Oscar H 20050608 S11009/2003 Ringbarka Saintly
S46501/2005 Evallens Red & Tan Oddjob H 20050608 S11009/2003 Ringbarka Saintly
S46502/2005 Evallens Red & Tan Outback-Douglas H 20050608 S11009/2003 Ringbarka Saintly
S46503/2005 Evallens Red & Tan Orrack H 20050608 S11009/2003 Ringbarka Saintly
S46504/2005 Evallens Red & Tan Oongarra H 20050608 S11009/2003 Ringbarka Saintly
S46505/2005 Evallens Red & Tan Olle H 20050608 S11009/2003 Ringbarka Saintly
S46506/2005 Evallens Red & Tan Oustralia T 20050608 S11009/2003 Ringbarka Saintly
S46507/2005 Evallens Red & Tan Orrka T 20050608 S11009/2003 Ringbarka Saintly
S46508/2005 Evallens Red & Tan Oxime T 20050608 S11009/2003 Ringbarka Saintly
S46509/2005 Evallens Red & Tan Och Onanza T 20050608 S11009/2003 Ringbarka Saintly
S60675/2006 Evallens Red & Tan Sesame Street H 20060905 S11009/2003 Ringbarka Saintly
S60676/2006 Evallens Red & Tan Season H 20060905 S11009/2003 Ringbarka Saintly
S60677/2006 Evallens Red & Tan Skywalker H 20060905 S11009/2003 Ringbarka Saintly
S60678/2006 Evallens Red & Tan Son Of Saintly H 20060905 S11009/2003 Ringbarka Saintly
S60679/2006 Evallens Red & Tan Stay Behind H 20060905 S11009/2003 Ringbarka Saintly
S60672/2006 Evallens Red & Tan Stop The Sheep T 20060905 S11009/2003 Ringbarka Saintly
S60673/2006 Evallens Red & Tan Sweet Sheepdog T 20060905 S11009/2003 Ringbarka Saintly
S60674/2006 Evallens Red & Tan Sandy T 20060905 S11009/2003 Ringbarka Saintly
S10265/2008 Evallens Chocolate Wix H 20071117 S12954/2003 Evallens Chocolate Julius
S10266/2008 Evallens Chocolate Willing T'Please H 20071117 S12954/2003 Evallens Chocolate Julius
S10267/2008 Evallens Chocolate Willy Wonka H 20071117 S12954/2003 Evallens Chocolate Julius
S10268/2008 Evallens Chocolate Wina T 20071117 S12954/2003 Evallens Chocolate Julius
S10269/2008 Evallens Chocolate Walkyria T 20071117 S12954/2003 Evallens Chocolate Julius
S10270/2008 Evallens Chocolate Work With Me T 20071117 S12954/2003 Evallens Chocolate Julius
S10271/2008 Evallens Chocolate Wow T 20071117 S12954/2003 Evallens Chocolate Julius
S56711/2008 Evallens Red & Tan Yohn H 20080723 S68754/2007 Nellarou Modem
S56712/2008 Evallens Red & Tan Yzze H 20080723 S68754/2007 Nellarou Modem
S56703/2008 Evallens Red & Tan Yrina T 20080723 S68754/2007 Nellarou Modem
S56704/2008 Evallens Red & Tan Yla T 20080723 S68754/2007 Nellarou Modem
S56705/2008 Evallens Red & Tan Y'Lea T 20080723 S68754/2007 Nellarou Modem
S56706/2008 Evallens Red & Tan Yatsi T 20080723 S68754/2007 Nellarou Modem
S56707/2008 Evallens Red & Tan Ystra T 20080723 S68754/2007 Nellarou Modem
S56708/2008 Evallens Black & Tan Ylva T 20080723 S68754/2007 Nellarou Modem
S56709/2008 Evallens Black & Tan Yasmin T 20080723 S68754/2007 Nellarou Modem
S56710/2008 Evallens Black & Tan Ygdrasil T 20080723 S68754/2007 Nellarou Modem